Dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Cel Projektu: utrzymanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i poprawa płynności finansowej. Planowane efekty: utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez 3 miesiące. Wartość projektu: 202.235,31 zł . Wkład Funduszy Europejskich: 202.235,31 zł